Music & Audio

65 icons

Album icon
Album
Album icon
Album
Amplifier icon
Amplifier
Amplifier icon
Amplifier
Backward icon
Backward
Backward icon
Backward
Cassette icon
Cassette
Cassette icon
Cassette
Cassette Player icon
Cassette Player
Cassette Player icon
Cassette Player
Clef icon
Clef
Clef icon
Clef
Earphones icon
Earphones
End icon
End
Equalizer icon
Equalizer
Forward icon
Forward
Gramophone icon
Gramophone
Headphone icon
Headphone
Headphone icon
Headphone
Headphones icon
Headphones
Headphones icon
Headphones
Hi-fi icon
Hi-fi
Jack Cable icon
Jack Cable
Jack Cable icon
Jack Cable
Jukebox icon
Jukebox
Loudspeaker icon
Loudspeaker
Loudspeaker icon
Loudspeaker
Loudspeaker icon
Loudspeaker
Loudspeaker icon
Loudspeaker
Microphone icon
Microphone
Microphone icon
Microphone
Microphone icon
Microphone
Microphone icon
Microphone
Mp3 Player icon
Mp3 Player
Music icon
Music
Music icon
Music
Music Note icon
Music Note
Music Note icon
Music Note
Mute icon
Mute
Mute icon
Mute
No Headphones icon
No Headphones
No Headphones icon
No Headphones
Old Radio icon
Old Radio
Pause icon
Pause
Phone Dock icon
Phone Dock
Play Button icon
Play Button
Radio icon
Radio
Record icon
Record
Record Player icon
Record Player
Speaker icon
Speaker
Speaker icon
Speaker
Stop icon
Stop
Vinyl icon
Vinyl
Volume icon
Volume
Volume icon
Volume
Volume icon
Volume
Volume icon
Volume
Volume icon
Volume
Volume icon
Volume
Volume icon
Volume
Volume icon
Volume
Volume icon
Volume
Volume icon
Volume
Volume icon
Volume
Walkman icon
Walkman